สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (CLUSTER 12 ) ร้อยแก่นสารสินธุ์ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (CLUSTER 12 ) ร้อยแก่นสารสินธุ์ ครั้งที่ 1/2562 โดยมี ดร.สกล คามบุศย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ ที่ 12 เป็นประธานการประชุม ก่อนการประชุมคณะกรรมการได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของโรงเรียนในสังกัด ที่มีผลงานโดดเด่น และสร้างชื่อเสียง ให้แก่ โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ณ ห้องประชุมทุ่งกุลา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพการประชุมทั้งหมด