สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO CONFERENCE การประเมินคุณธรรมและความโป่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 2 พ.ค.62 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายสุวัฒน์  ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO conference เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโป่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเน้นย้ำให้ จนท.ผู้รับผิดชอบ ได้รับทราบแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ในการเตรียมการ รับการประเมินฯดังกล่าว ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3