สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ทำพิธียกเสาเอก เสาโท  อาคารวิทยบริการ (ห้องสมุด) 

วันที่  2   พฤษภาคม 2562   เวลา  09.39 น.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ทำพิธียกเสาเอก เสาโท  อาคารวิทยบริการ (ห้องสมุด)  ที่กำลังจะเริ่มก่อสร้าง   เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่   โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3   ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานฯ   มีทีมบริหาร (รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ /ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม) และบุคลากร   สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน