สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมกับ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ จัดโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ประจำปี 2562

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมกับ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ จัดโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ประจำปี 2562 โดยมี ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กล่าวรายงานโดย นางเนตรนภา โอฤทธิ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการครู เข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ของ กบข. ทั้งด้านการลงทุน ด้านสิทธิประโยชน์ของสมาชิก และการบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งการเปิดโอกาสให้สมาชิก ได้สอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากเจ้าหน้าที่ กบข. โดยตรง วิทยากร ได้รับเกียติจาก นายกุศลิน ประทุมวงศ์ เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายบริการสมาชิก ณ หอประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด