สพม.ชลบุรี ระยอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมที่ประสบเหตุอัคคีภัย

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 น. นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง พร้อมด้วย นายจิรกร ฐาวิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง นายประภาพันธ์ วิเวก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง นางสาวสาริศา จันทร์แรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม และนางสุนีย์ แก้วอุไร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมที่ประสบเหตุอัคคีภัย ทั้งนี้ ได้มอบเงินสนับสนุน เครื่องอุปโภคและบริโภคแก่ครอบครัวนักเรียน จำนวน 4 ครอบครัว