สพม.ชลบุรี ระยอง เข้าร่วมการประชุมอบรมโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดระยอง

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 น. นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด (จังหวัดระยอง) เข้าร่วมการประชุมอบรมโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดระยอง ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จ.ระยอง โดยมี นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว