สพป.ชัยนาท จัดกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น. ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อมด้วยคณะบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชัยนาท ดำเนินกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท เทิดไท้องค์ราชันย์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 เพื่อแสดงพลังร่วมแรงร่วมใจทำความดีและมีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนร่วม ณ บริเวณ สพป.ชัยนาท