ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการผู้ปฏิบัติงานราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการผู้ปฏิบัติงานราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 1/2566 เพื่อการบริหารจัดการธุรการในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 60 คนลงมา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความเข้าใจและถือปฏิบัติเป็นไปแนวทางเดียวกัน โดยเน้นการบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กแนวใหม่ การมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างและงานต่าง ๆ ของโรงเรียนขนาดเล็ก เช่นงานธุรการ งานจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารงบอาหารกลางวัน โดยมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่ดำเนินการแทน โดยให้ดำเนินงานอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบและทำให้โรงเรียนเกิดประโยชน์ ณ ห้องประชุมสามัคคีเนรมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1