ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพปกาฬสินธุ์ เขต 1ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 12

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพปกาฬสินธุ์เขต 1 พร้อมด้วยนายนุกูลทรงมงคลรัตน์ รอง.ผอสพป.กาฬสินธุ์เขต 1 ดร.พรเพ็ญ ฤทธิลัน ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและนางสาวกฤติยา นนท์บัณฑิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 12 ณ โรงแรมเอ็มแกรนด์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด