สพป.เลย เขต ๒ จัดกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา”ป้องกันการทุจริต”

วันศุกร์ที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  ได้นำบุคลากรสำนักงานเขตฯ ทำบุญตักบาตร นำภัตตาหาร ปัจจัยไทยธรรม ไปถวายแด่พระสงฆ์ เนื่องจากวันนี้เป็นวันพระตรงกับแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๕  ซึ่งเมื่อถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาชาวพุทธเราต่างร่วมใจกันทำบุญ ตักบาตร เข้าวัดฟังธรรม  เพื่อเสริมสร้างสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัว รวมถึงส่งผลให้มีจิตใจที่บริสุทธิ์ สดใส สืบทอดและธำรงพระพุทธศาสนา โดยสำนักงานเขตได้จัดกิจกรรมพบกันวันพระ ณ วัดโนนสว่าง ตำบลศรีสงคราม  จัดทำโรงทานงานบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดศรีอุดมวงศ์ อำเภอวังสะพุง และกิจกรรมเว้าจาพาข้าวสวย บริเวณโรงจอดรถหลังอาคารสำนักงานฯ ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมขององค์กร สร้างความรักสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน