สพป.เลย เขต ๒ เข้าร่วมพิธีกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดเลย

วันอาทิตย์ที่  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๖.๐๐ น. ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย  อำเภอเมืองเลย  นายพลชัย ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  ๒  พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มอำนวยการและลูกจ้างชั่วคราว เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสด เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  โดยมี นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี มีหน่วยงานทั้ง ภาครัฐ เอกชน  พ่อค้า   ประชาชนจิตอาสา และประขาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก