สพป.ลำพูน เขต 2 บริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ครั้งที่4/2561 เพื่อร่วมกันบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2