ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว และร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวนักเรียนและครอบครัวของนักเรียนที่ป่วย 

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย นายสุทธิพันธ์  แสงขำ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  และบุคลากรของสำนักงานเขตฯ  ลงพื้นที่บ้านนักเรียนเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว ซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนวัดหูรอ และเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัดติยราชนารี  และในการนี้ ได้นำน้ำดื่ม ปิ่นโตภัตตาหารร่วมถวายพระสงฆ์  จำนวน 5 รูป ในพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวนักเรียนและครอบครัวของนักเรียน  โดยมีบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร / สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชุมพร / ปกครองอำเภอเมืองชุมพร / เทศบาลตำบลนาชะอัง  ร่วมในพิธี และร่วมเป็นกำลังให้ให้กับนักเรียนและครอบครัวของนักเรียน.-