“เลขาธิการ กพฐ. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี มอบนโยบายให้กับโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2562”

วันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญจุฑา 1 โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา จำนวน 12 คน และผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 64 คน/โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 76 คน และดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมสร้างการรับรู้นโยบายโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรับฟังการมอบนโยบายจาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้เน้นย้ำให้กับผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้ตระหนักถึงความเป็นอยู่อาศัยของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน และด้อยโอกาส รวมไปถึงนักเรียนที่ถูกทอดทิ้ง ไม่มีผู้อุปการะ ซึ่งนักเรียนกลุ่มดังกล่าวจะต้องได้รับการดูแลในด้านที่พักนอน อาหารครบ 3 มื้อ ความปลอดภัย ตลอดจนอุปกรณ์ความจำเป็นพื้นฐานตามวัยเรียน อีกทั้งยังให้ผู้บริหารเขตพื้นที่และผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมประชุม ได้เสนอ แสดงความคิดเห็น ความต้องการเกี่ยวกับการดำเนินโครงการในห้วงที่ผ่านมา เพื่อตอบสนองความต้องการตามความเหมาะสมในการดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่กำลังจะมาถึง

ภาพ/ข่าว…พงศ์สัณห์ อุ่นอก