สพป.ระยอง เขต ๒ ส่งนักเรียนโครงการทวิภาคี สาขาช่างยนต์ ลงทะเบียนเรียนฯ

วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รองผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วย นายปัญญา กันเกตุ ผอ.โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม, นายวิสูตร อุดมพฤกษชาติ ผอ.โรงเรียนวัดสุขไพรวัน, ครูวิศิษฐ ครูโรงเรียนวัดป่ายุบ, ครูกันยา ครูโรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม, ครูกันยา ครูโรงเรียนบ้านมะเดื่อ  นำนักเรียนโครงการทวิภาคี สาขาช่างยนต์  ของโรงเรียน    บ้านพลงตาเอี่ยม จำนวน ๓ คน, โรงเรียนวัดป่ายุบ จำนวน ๓ คน และโรงเรียนบ้านมะเดื่อ จำนวน ๑ คน รวมทั้งสิ้น ๗ คน รายงานตัวลงทะเบียนเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคบางแสน จังหวัดชลบุรี และเข้าสถานประกอบการที่บริษัทฮอนด้า ชลบุรี เป็นที่เรียบร้อย

 

 

Latest posts by นางชลดา หล้าวงศา (see all)