สพป.ลพ. เขต 1 ประชุมทางไกลด้วยระบบ VDO – ConFerence

ดร.บัณฑิต ชุนสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทางไกลด้วยระบบ VDO – ConFerence ให้กับเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน และครูในสังกัดฯ ที่ดูแลระบบ ICT ของโรงเรียน ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562