ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสพป.ยล3 พร้อมใจร่วมพิธีถวายราชสักการะลงนามถวายพระพร เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 นำผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และลงนามถวายพร เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง เป็นประธานพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมถวายราชสักการะ ลงนามถวายพระพรชัยมงคลจำนวนมาก และรับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมโรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นอกจากนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอธารโต ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ที่ว่าการอำเภอธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยมีนายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอธารโต เป็นประธานในพิธี พร้อมรับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกสีหบัญชร ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชน เฝ้าฯ ถวายพรพรชัยมงคล จากนั้นเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลการแสดงโดรนแปรอักษรถวายราชสดุดีจักรีวงศ์ ณ ท้องสนามหลวง ในเวลา 19.00-19.30 น.

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ภาพ/ข่าว