เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สังกัด สพม. เขต1 ที่ได้ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบเหตุและกันนักเรียนออกจากห้องเรียน จนครูผู้คุมสอบถูกทำร้ายร่างกาย โดยไม่ได้โต้ตอบ ณ อาคาร สพฐ.4 ชั้น2 ห้องประชุม สพฐ.2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

วุฒิภัทร  ภาพ/ข่าว