สพป.ลพบุรี เขต 1>ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรและรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันท์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมร่วมพิธีฯ โดยมี นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ พระอุโบสถวัดกวิศรารามราชวรวิหาร วัดกวิศรารามราชวรวิหาร ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยพระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จากนั้น เวลา 08.00 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร ข้าราชาร พ่อค้า ประชาชน ซึ่งพร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ ร่วมประกอบพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 69 รูป ณ อาคารโดม โรงเรียนวินิตศึกษาฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีมหามงคลบรมราชาภิเษก และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 1) สรงพระมุรธาภิเษก 2) ทรงรับน้ำอภิเษก 3) เสด็จออกมหาสมาคมรับถวายพระพรชัยมงคล 4) ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิสดัปกรณ์ ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ สถานที่ภายในวัดกวิศรารามราชวรวิหาร  …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/นางปรีมณ ชื่นชีพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)