สพป.นครปฐม เขต 2 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ 10/2566

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. สพป.นครปฐม เขต 2 จัดการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 10/2566 ณ ห้องชลนที อาคารพระธรรมวชิรานุวัตร (แย้ม กิตฺตินฺธโร) สพป.นครปฐม เขต 2

โดยมี รศ.ดร.วินัย พูลศรี ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการฯ นายอภิชัย ซาซุม ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เลขานุการ และนายสุริยันต์ สุวรรณทอง รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ผู้ช่วยเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

kewalinboo
Latest posts by kewalinboo (see all)