สพป.ลพบุรี เขต 1ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น. >> นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมข้าราชการที่ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมพิธีฯ ณ โดมเอนกประสงค์ บริเวณศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าบรมพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และนำผู้เข้าร่วมพิธี ประกอบด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทหาร ตำรวจ ลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและผู้เข้าร่วมพิธี รับชมการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจงานพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล และชมการถ่ายทอดสดการเสด็จออกมหาสมาคมให้คณะฑูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท จนจบพิธี อนึ่ง การเสด็จออกมหาสมาคมของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เป็นสีหบัญชรเดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ภายหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2493…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/นางสาววรัญญา ฤทธิ์บำรุง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)