ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านไอร์โซ โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พักนอน)

>>>>>วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 7:30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายนัฏพงศ์ แก่นบุญ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และน.ส.จิตรา มุกดาห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านไอร์โซ โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พักนอน) เพื่อตรวจความพร้อมของ โรงเรียนในการรองรับนักเรียนเข้าเรียนและพักนอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 ได้เสนอแนะประเด็นเพิ่มเติมในการดูแลนักเรียนที่พักนอน ในเรื่องของการสอนการบ้าน การอ่านหนังสือของนักเรียน ความเป็นระเบียบของหอพักนักเรียน และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน