สพป.ลพบุรี เขต 1ประชุมโครงการเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนักเรียนร่วมกับวัดพระบาทน้ำพุ ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน ที่เป็นประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง 17 กลุ่ม ของ 4 อำเภอในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 เข้าร่วมประชุมโครงการเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนักเรียน ครั้งที่ 2/2562 โดยมีท่านเจ้าอาวาส พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมวัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/ว่าที่ร้อยตรี ธนโชติ หร่ายรา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพวัน : ถ่ายภาพ…

 

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)