สพป.นครปฐม เขต 2 ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาภายใน ครั้งที่ 10/2566

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ซาซุม ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 10/2566 เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้ใช้เป็นกรอบการดำเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา และติดตามงานพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ สพป.นครปฐม เขต 2 ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา ณ ห้องชลนที อาคารพระธรรมวชิรานุวัตร (แย้ม กิตฺตินฺธโร) สพป.นครปฐม เขต 2

kewalinboo
Latest posts by kewalinboo (see all)