สพม.39 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรในกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่​ 4​ พฤษภาคม​ 2562​ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรในกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเษก โดยมีนายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก