สพป.นครปฐม เขต 2 ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายอภิชัย ซาซุม ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ร่วมประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องชลนที อาคารพระธรรมวชิรานุวัตร (แย้ม กิตฺตินฺธโร) สพป.นครปฐม เขต 2

kewalinboo
Latest posts by kewalinboo (see all)