สพป.ชัยนาท จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล New DLTV

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV โดย นายปราโมทย์ สุวรรณเวก ผอ.รร.วัดบางใหญ่ สพป.สุพรรณบุรี เขต1 เป็นวิทยากร โดย ช่วงบ่าย ได้รับความรู้ เรื่อง เทคนิคการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่ประสบผลสำเร็จ จาก นายสมาน ฟักนุช ผอ.รร.ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร นายสมกมล จ๋วงพานิช ผอ.รร.วัดธรรมามูล และ นางสอิ้ง มีเผ่า ผอ.รร.วัดอารีทวีวนาราม  เรื่อง การนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเดียวเทียม รูปแบบใหม่ NEW DLTV จาก นางรพีพร ปรุงสุข นายอนันต์ศักดิ์ มาทัพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป. ชัยนาท ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท