สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้ง ๒๗/๒๕๖๖ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๖ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ พร้อมรับโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรที่ปรึกษาสหกรณ์ เนื่องในโอกาสครบวาระการปฏิบัติงาน ปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ