สพป.พิษณุโลก เขต 3 จัดทำแผนปฏิบัติราชการ

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง   ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก