สพป.พิษณุโลก เขต 3 เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3  เข้าร่วมถวายพระพรในกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ จันทวงศ์เป็นประธานในพิธี