การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

หนังสือ ศธ 04001/ ว 2893 เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และรายละเอียด ดังไฟล์เอกสารแนบ หนังสือ ศธ 04001_ว2893 และรายละเอียด