สพม.19 รับบรรจุครูผู้ช่วย กศจ.หนองบัวลำภู 13 อัตรา

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายไพโรจน์ พรมสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  และดร.ประสงค์  เอี่ยมเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  ให้การต้อนรับและกล่าวให้โอวาทผู้ที่เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.) จากบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู  ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 จำนวน  13 คน  8 สาขาวิชาเอก

ประกอบด้วย นายราวี มีอินทร์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์  โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม  น.ส.มะลิวัล ผะสมพืช วิชาเอกเคมี โรงเรียนนาวังศึกษาวิช  น.ส.จีราภัค ทักโม้ วิชาเอกภาษาจีน โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม  น.ส.ปาริตา ชามนตรี วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์  นายพีระพัชร์ นวกะคาม วิชาเอกอุตสาหกรรม โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม  นายอนุวัฒน์ จตุเทน วิชาเอกอุตสาหกรรม โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม นายกิตติชัย ปัตตะเน วิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร  นายอลงกรณ์ สารีโท วิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนนากอกวิทยาคาร  นายนันทพน สิมมา วิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม  น.ส.โสรญา มาน้อย วิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนนาวังศึกษาวิช นางพลอยภัสสรณ์ สุจันทร์ศรี วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม น.ส.สุดารัตน์ เคนดา วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร และน.ส.พัชรี สมเสนาะ วิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม

………………………………………….

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/pg/sesao19/photos/?tab=album&album_id=2749224311770964