สพป.ตาก เขต 1 ร่วมรับชม Video Conference ผลงาน 4 ปี สพฐ.

เช้าวันที่ 8 พฤษภาคม 2562  เวลา 08.00 น. นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.ตาก เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษาเขตอำเภอเมืองตาก บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ร่วมรับชม Video Conference ผลงาน 4 ปี สพฐ. ณ อาคารแม่ 80 สพป.ตาก เขต 1 ในเรื่องการเสนอผลงานโครงการเด่น 4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้ โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนใต้ โครงการอื่นๆที่สำคัญอีกหลาย เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานด้านการศึกษาของ สพป.ตาก เขต 1 ต่อไป