สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. และร่วมประชุม Conference

วันที่  ๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  พร้อมด้วยนายธงชัย นพฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้าง ในสังกัด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒  ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. และพุธเช้า ข่าวโรงเรียนตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน  ครั้งที่  ๑๙/๒๕๖๒ ผ่านทางระบบ VDO  conference  โดย พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้พบปะรายการพิเศษ ในหัวข้อ สพฐ. ๔ ปี การศึกษาพัฒนาชายแดนใต้ โดยรับชมรายการ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒  และในเวลา ๑๐.๓๐ น. ได้เชิญผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ร่วมประชุม Conference เพื่อรับทราบข้อราชการสำคัญ ดังนี้ ๑. การเตรียมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนทั่วไป ๒. การเตรียมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ๓. การขับเคลื่อนโรงเรียนตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ๔. การเตรียมการห้องเรียนปลายทาง DLTV ๕.การเตรียมการระบบการศึกษาทางไกลแบบสองทาง และ อื่น ๆ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒