สพป.ชัยนาท ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียน /ข่าว สพฐ.

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น. >>> ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อมคณะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียน /ข่าว สพฐ. ผ่านระบบทางไกล VDO Conference ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท