สพป.พิษณุโลก เขต 2 รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 19/2562

นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 2 รับชมรายการ พุธเช้าข่าวโรงเรียน รายการพิเศษ 4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้ โดย พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้นำการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และร่วมประชุมทางไกล รายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อรับทราบข้อราชการสำคัญ โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2