สพป.สระแก้ว เขต 2ร่วมประชุมทางไกล VDO Conference

วันที่  8  พฤษภาคม  2562  เวลา  08.00  น.  นายกำพล  กระมล  ผอ.สพป.สระแก้ว เขต  2   พร้อมผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน  และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมประชุมทางไกล  VDO  Conference  เพื่อรับชมพิธีเปิดงาน  “4 ปีการศึกษา  พัฒนาชายแดนใต้”  โดยพลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และรับฟังการชี้แจงข้อราชการสำคัญ แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ก่อนเปิดภาคเรียน  โดยนายบุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการ  กพฐ.  ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา สพป.สระแก้ว เขต 2