สพป.อุดรธานี เขต ๔ ร่วมประชุมทางไกลด้วยระบบ VDO Conference ในเรื่องการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายปัญจพล แสงคำไพ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมทางไกลด้วยระบบ VDO Conference ในเรื่องการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมเมตตาธรรม โดยมีข้อราชการ ดังนี้
๑. รายการศาสตร์พระราชา
๒. ๔ ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้ โดยพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. ผู้นำการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
๓. การเสนอผลงานโครงการเด่น ๔ ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้ โดยผู้รับผิดชอบโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการ Active Learning และนิเทศจิตอาสา โครงการห้องเรียนดนตรี ห้องเรียนกีฬา ห้องเรียนอาชีพ และโครงการอื่นๆ
จากนั้นเวลา เวลา ๑๐.๓๐ น. ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดประชุมทางไกล โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีข้อราชการแจ้งดังนี้
๑. แนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนทั่วไป
๒. แนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนคุณภาพตำบล
๓. การขับเคลื่อนโรงเรียนตาม พรบ.พื้นที่นวัตกรรม
๔. การเตรียมการห้องเรียนปลายทาง DLTV
๕. การเตรียมการระบบการศึกษาทางไกลสองทาง
๖. อื่นๆ