สพป.ลพ. เขต 1 ร่วมประชุม VDO Conference

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ส่งตัวแทนกลุ่มฯ ร่วมประชุมด้วยระบบ video conference จาก สพฐ.เพื่อรับฟังการแจ้งข้อราชการ ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562