สพป.ระยอง เขต ๒ ส่งนักเรียนโครงการทวิภาคี สาขาการโรงแรม ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ระหว่างวันที่ ๖-๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ครูประณต ยุทธเจริญกิจ, ครูกฤษณา ผิวอ่อน, ครูรุ่งนภา คนเล นำเด็กนักเรียนโครงการทวิภาคี สาขาการโรงแรม ของโรงเรียนวัดป่ายุบ จำนวน ๓ คน, โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด จำนวน ๑ คน และโรงเรียนบ้านสองสลึง จำนวน ๑ คน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕ คน รายงานตัว ลงทะเบียนเรียน ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จังหวัดพัทลุง และเข้าสถานประกอบการที่โรงแรมระดับ ๕ ดาวที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นที่เรียบร้อย…