สพป.ลำพูน เขต 2 รับชม“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 19/2562 และแนวทางเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 19/2562 และการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference แนวทางเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2