สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัด

เสนอผลงานของ 4 ปี การศึกษาพัฒนาชายแดนใต้ โดยพล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. ผู้อำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาชายแดนใต้ และเวลา 10.30 น.รับทราบข้อราชการเพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลาธิการ กพฐ. ณ ห้องประชุมบัวตอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2