สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 รับชมรายการ พุธเช้าข่าวโรงเรียน รายการพิเศษ 4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้ และร่วมประชุมทางไกล รายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อรับทราบข้อราชการสำคัญ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น.นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ผอ.กลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงาน รับชมรายการ พุธเช้าข่าวโรงเรียน รายการพิเศษ 4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้ โดย พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้นำการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และร่วมประชุมทางไกล รายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อรับทราบข้อราชการสำคัญ แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ณ หอประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด