สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C.) รุ่นที่ 2/2562

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C.) รุ่นที่ 2/2562 ซึ่งสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ดำเนินการจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤษภาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือเมืองยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน