สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.และประชุม Conference รับนโยบาย สพฐ.

วันที่ 8  พฤษภาคม 2562   ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ   …นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  ร่วมรับชม  Video   Conference  รายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” การนำเสนอผลงาน สพฐ. :  4  ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้   และร่วมการประชุมทางไกลผ่าน เพื่อชี้แจงข้อราชการสำคัญจาก สพฐ.  “การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน” ของโรงเรียนทั่วไป,การเตรียมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล,การขับเคลื่อนโรงเรียนตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา,การเตรียมการห้องเรียนปลายทาง DLTV,การเตรียมการระบบการศึกษาทางไกลแบบสองทาง และอื่น ๆ    ซึ่ง สพฐ. Conference  จากห้องประชุมศัตวรรษที่ 21  อาคาร สพฐ.  มายังผู้บริหาร  บุคลากร สพท.และ ผอ.รร. ทั่วประเทศ