พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 19/2562 และประชุมทางไกล VDO Conference เพื่อรับชม “4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้”

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายนิพัฒน์ มณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 19/2562 ผ่านระบบ Video Conference โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารการศึกษา หลังรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”  นายนิพัฒน์ มณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน  และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ร่วมประชุมทางไกล  VDO  Conference  เพื่อรับชมพิธีเปิดงาน  “4 ปีการศึกษา  พัฒนาชายแดนใต้”  โดยพลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และรับฟังการชี้แจงข้อราชการสำคัญ แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ก่อนเปิดภาคเรียน ณ ห้องประชุม 2 อาคารโพธิ์งาม สพป.กาญจนบุรี เขต 4