สพป.พิจิตร เขต 1 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. และประชุม Conference

เมื่อ 8 พฤษภาคม 2562 นายพิษณุ  เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์  กันทา นางสาวบุญครอง กุลดี รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสังกัด รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. และเข้าร่วมประชุมประชุมทางไกล เพื่อรับชมการเสนอผลงานของ 4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้ โดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. และประชุมชี้แจงข้อราชการจากเลขาธิการ กพฐ.