สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ และร่วมประชุม Conference ข้อราชการ จาก สพฐ.

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 นำโดยนายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอพุนพินและอำเภอท่าฉาง จำนวน 83 คน เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 19/2562 และแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนโดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินรายการตามนโยบายเพื่อเตรียมแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมรายงานการติดตามในโครงการต่างๆ อาทิเช่น โครงการอาหารกลางวัน โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน โครงการนมโรงเรียน โครงการโรงเรียนที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและอื่นๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ในส่วนผู้บริหารอีก 6 อำเภอในสังกัด สพป.สฎ2 แจ้งให้เข้ารับชมกิจกรรมฯ ณ โรงเรียนที่จัดเป็นสถานที่รับชม  ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2