สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING) ครั้งที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING) ครั้งที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

*** วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการและคณะวิทยากรครู ข จัดกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ , นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการประชุม ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต ๒ สำหรับกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING) ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๖ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๒๐ คน กำหนดจัดในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี