สพป.สุรินทร์ เขต 1 รับนโยบายผ่านการประชุมทางไกล (Conference)

วันที่ 8 พฤษภาคม  2562  ณ  ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมทางไกล  (Conference) เพื่อรับนโยบายการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน  การเสนอผลงาน  4  ปีการศึกษาพัฒนาชายแดนใต้ โดย  พอเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  รมช.ศธ.  และการประชุมข้าราชการ  จากเลขาธิการ  กพฐ.